Browsing Tag

Op-Ed

Shpëtimi nga vetvetja

Bota e lume perëndimore, Amerika dhe Evropa, duhet të na shpëtojnë nga vetvetja. Këtë po e kërkojmë prej atyre…

Tri parimet kyç të dialogut

Nëse synohet mëkëmbja e besimit në mes të politikanlve shqiptarë në temën e dialogut, do të duhej të arrihej…

I ashtuquajturi realitet

Për ta përgatitur terrenin për Marrëveshjen politike të Kosovës dhe Serbisë, do të duhej të normalizohej diskursi i…

BE dhe Kosova: Çka të bëhet?

BE nuk di çka të bëjë me Kosovën. Shteti i Kosovës është fakt i kryer. Por si të akomodohet ky realitet, në një…

Treni i gabuar kosovar

Ne na kanoset rreziku më i madh i mundshëm.  Që të mos jemi në gjendje, si politikë e Kosovës, të jemi partner i…

Protokolli i paqes në Ballkan

Duket që është një mësim tjetër që doli nga ‘përplasja protokollare’ në Paris. Më së miri do të ishte nëse të…