Hamza thotë se ka mjete financiare për pagat me rritje